Så blir Gaustas nya centrum

Ett nytt centrum för destination Gausta, med levande atmosfär, roliga aktiviteter och ett hotell fullt av hemligheter och upplevelser. Och med toppstation och utomhus-spa som knyter ihop Skipsfjellets topp med Kvitåvatn. Ambitionen är hög när Gaustablikk ska ta de gamla kvaliteterna in i framtiden.

Sedan starten på 70-talet har Gaustablikk varit ett aktat namn förknippat med kvalitet, omtanke och långsiktighet. Så också i framtiden. Vintern 2018 skiftade Gaustablikk hotell och skisenter ägare. Nu finns en ny masterplan framtagen full av lust och idéer om hur nya Gaustablikk ska bli ett levande centrum på destination Gausta.

Bakom planen står Anders Koller Tufte och hans kollegor på norska arkitektkontoret Nordic.

– Målet är en successiv, varsam modernisering där Gaustablikks genuina kvaliteter tas omhand samtidigt som service, aktiviteter och erbjudanden kan möta tidens nya krav och förväntningar, förklarar han.

Gaustablikk har ett unikt läge

– När jag kom till Gaustblikk första gången slogs jag av läget och den enorma potentialen. Det finns inget hotell i den norska fjällvärlden som kan erbjuda ett så soligt läge, nära intill en sjö med utsikt över Gaustatoppen – och ha skidcentret alldeles intill. Det är unikt, säger Anders Koller Tufte.

 

Ett levande torg mitt vid Gaustablikk

Det som idag är hotellets och skicentrets parkeringsytor vill Anders förvandla till ett levande torg med atmosfär som i de österrikiska alporterna. I skisserna förvandlas den gamla branddammen till en aktivitetsyta med skridskoåkning vintertid och vattenaktiviteter sommartid.

– Alla kommer till Gausta för att uppleva naturen. Därför vill vi skapa utomhusaktiviteter som skapar liv och rörelse också på kvällen.

Enkelt att hitta service och aktiviteter

Torget som bildas får en ram av de kringliggande byggnader. Dels det befintliga hotellet som ska öppnas mot torget med nya entréer för SPA, reception och restaurang; dels en ny lägenhetsbyggnad som kommer inhysa ett bageri. I öster backarna och den befintliga värmestugan.

– Alla som kommer till Gaustablikk ska instinktivt kunna orientera sig utifrån det ärende de har. Vi vill öppna hotellet för stuggäster och besökare och erbjuda service och aktiviteter med liv man kan känna sig delaktig i.

 

Hotellet får olika zoner

Den nya masterplanen tar fasta på möjligheten att ge området runt Gaustablikk tydliga zoner. I öster väntar backarna med fart och aktivitet, hotellets södra del ger rum för restauranger och kvällsaktiviteter. Medan det kontemplativa lugnet breder ut sig mot toppen och utsikten. I hotellets norra hörn där simbassängen är idag, vill man knyta en tätare kontakt med mystiken och det trolska lugnet kring Kvitåvatn.

Nytt SPA med flytande moduler

En ny, högklassig SPA-anläggning står också högt på önskelistan för nya Gaustablikk. Det blir inte något ställe för öl i bastun, utan istället är ambitionen en meditativ plats med tid och rum för eftertanke.

– Inspiration har vi bland annat hämtat från Vals i Schweiz. Vad vi vill undersöka är hur eld, varmt trä och fjällets kalla sten kan samspela och skapa något som är unikt för Gausta.

Det nya SPA:et ska bli en destination i sig själv, något som i sig självt kan motivera resan till Gausta.

– I arbetet med den nya SPA-avdelningen har också Kvitåvatn en viktig roll. Den trolska, mystiken

runt sjön är en atmosfär vi vill arbeta med. En möjlighet vi ser är att ha flytande enheter på sjön förtöjda vid en brygga. Allt för att maximera känslan av att vara mitt i naturen.

 

En ny spektakulär toppstation

Till Skipsfjellets vänliga topp planeras en ny sittlift som ska ta skidåkare och hotellgäster upp till en ny spektakulär toppstation. Här väntar ett storslaget panorama med 360 graders utsikt över Rjukans dalgång, Gaustatoppen, Gaustablikk, Kvitåvatn och övriga fjällvärlden.

– I toppstationen planerar vi för restaurang och bar, men det kan också bli en SPA-anläggning med utsikt, förklarar Anders Koller Tufte.

 

Skipfjell och Kvitåvatn knyts samman

Den mörka träfasaden på Gaustablikk är en del av en norsk fjälltradition. Det mörkbetsade träverket är både något man vill modernisera och förvalta. På Gaustablikk ska det vara tydligt hur alla hotellets delar hänger samman. Därför kommer den nya hotellflygeln, den nya toppstationen och spa-enheterna på Kvitåvatn få ett färg- och formspråk med material som hänger ihop.

Ett hotell fullt av äventyr

I Rjukan och Gausta har man en tradition av att bevara hemligheter. Tungt vatten-operationen, den hemliga radiostationen och Gaustabanen till toppen är bara några. Detta vill Anders dramatisera på hotellet.

– Vi ser en möjlighet för hotellet att erbjuda samma känsla av äventyr. Att där finns hemliga rum och överraskningar som du upptäcker allt eftersom du vistas här, säger Anders Koller Tufte. Ambitionerna är höga och idéer finns det gott om. I takt med att planer och ritningar får grönt ljus är förhoppningen en stegvis utbyggnad under de närmaste åren.

 


Fakta: Anders Koller Tufte

Ålder: 38
Bor: Brannfjell, Ekeberg, Oslo
Tidgare projekt: Destinationsutveckling framförallt i fjällen. Gausta, Tyin och Tromsø. Kvitfjell, Voss och Hurdal.
Åker helst: Snowboard och långfärd.