Om Gausta.com

To match the magic of our mountain – så lyder det gemensamma uppdraget när aktörer på fjället går samman för att ta Gausta som destination till nya höjder.  

Gaustaområdets framtida utveckling förenar och inbegriper många aktörer på fjället. Tillsammans vill vi arbeta för att göra området till en helårsdestination i världsklass förenade i ett gemensamt löfte och under ett gemensamt namn.

 

 

 

Läs mer