Hva skjer på Gausta? Nu släpper vi en Facebook-grupp!

Som ett steg i ledet att förtydliga kommunikationen startar Gausta en Facebookgrupp inför vintern 2019/2020. Facebookgruppen har fått namnet “Hva skjer på Gausta?” och målet är att samla alla aktörer, företag och hyttegägare i Gausta-området.

Inför vintern 2019/2020 ser Gausta Skisenter över sin kanalstrategi med ambitionen att skapa mer renodlade kommunikationsvägar. Facebookgruppen är en del av strategin och gruppen kommer att rikta sig till aktörer, företag och hytteägare på Gausta – egentligen alla som vill ha information om vad som händer i Gausta-området.

Ambitionen med gruppen är att uppmuntra till dialog och skapa ett “community” för alla som älskar Gausta. Här kommer vi lägga ut nyheter och kommunicera om vad som sker uppe på berget, samtidigt som medlemmarna själva kan ställa frågor och diskutera med varandra. 

Parallellt med att den nya Facebook-gruppen skapas kommer vi även slå ihop Facebook-sidorna “Gausta” och “Gausta Skisenter”. All information som tidigare hittades på Gausta Skisenter-sidan kommer nu att finnas tillgänglig på Gausta.

Rapporter om öppna backar och liftar

Under vintern 2019/2020 kommer all information om öppna backar och liftar hittas i den interaktiva pistkartan. All data där hämtas in från fnugg.no och uppdateras i realtid. Vill du få koll på öppna backar och liftar ska du alltså i första hand använda den nya pistkartan i Gausta-appen eller på gausta.com.

Den interaktiva pistkartan släpps senare i december. Fram till dess kommuniceras öppna och stängda backar på fnugg.no, Facebook, på webben eller i appen