SE / NO / ENG

Gausta skisenter ska ge åk i världsklass

Med 35 backar och 35 km pist är Gausta skisenter redan en av Norges största skidanläggningar. Med en potentiell fallhöjd på hela 1650 meter fallhöjd har Gausta och Gaustatoppen förutsättningar att utvecklas till en skidort i särklass.

– Målet är att bli ett av Norges fem största skidsystem, säger Tom Majlund Nielsen, en av krafterna bakom destinationens starka utveckling.

Nya Gausta Skisenter är en sammanslagning av tidigare Gaustablikk Skisenter och Gaustatoppen Skisenter. Med hela systemet i gemensam regi är ambitionerna högre än någonsin.

– I år satsar vi på att bygga ihop systemen bättre än förut och att hålla en jämn, hög standard.Vi breddar backarna, rustar upp liftarna och bygger ut vår snöproduktion ordentligt, berättar Tom Majlund Nielsen.

Kraftfull snöproduktion

Fem dagar. Längre tar det inte att få snö hela vägen från Gaustablikk till Hovdestaul – bara det är tillräckligt kallt. Så kraftfull är snöproduktionsanläggningen i vinter. Nästa steg i utvecklingen är att bygga ut liftsystemet med nya lifter och nya nedfarter.

– Genom att expandera systemet västerut mot Gaustatoppen kan vi binda samman skidsystemet med Gaustatoppen och Gaustabanen, säger Tom.

Ny lift mot Gaustatoppen 2019

Redan till säsongen 2019-2020 ska en ny släplift stå klar som ett första steg för att koppla ihop skidsystemet med Gaustatoppen. Genom att komma högre upp på fjället får man en ny lång nedfart ned till Fyrieggexpressens dalstation. Och Linken, som tidigare förbundit de två systemen breddas nu till fullskaliga backar.

– Redan idag är Gausta Skisenter vidsträckt. När de nya liftarna leder upp till Gaustatoppen och Gaustabanen kan det bli en heldag att ta sig genom systemet från Vatnedalen till Gaustatoppen och tillbaka med tid för pauser, säger Tom Majlund Nielsen.

 

1650 meter fallhöjd

Att knyta samman Gaustas skidsystem med Rjukans dalgång har länge varit en dröm. En idé är att hugga ut störtloppsbacken från 1939 hela vägen ner till Dale. Det skulle kunna ge en fallhöjd på upp till 1650 meter. Längre än Wengen och brantare än Kitzbühel skulle den nya backen i så fall kunna bli.

– Redan idag anlägger vi backar för att hålla den standard internationella tävlingar kräver. Så det finns en fantastisk potential i skidsystemet, säger Tom Majlund Nielsen.

Läs mer