Allemansrätten –
detta gäller på fjället i Norge

Precis som andra nordiska länder finns allemansrätt i Norge. Det är tack vare den som alla kan röra sig fritt ute i den norska naturen. Det finns dock några saker du bör tänka på när du är ute och njuter av naturen på Gausta.

Naturen runt Gausta är spektakulär, unik och på många sätt magisk. Tack vare allemansrätten kan vi njuta av den på riktigt. Men det är också vårt gemensamma ansvar att bruka allemansrätten med omtanke – så att vi kan bevara magin. Många är osäkra på vilka möjligheter och skyldigheter som allemansrätten innebär. Men håll ut – tillsammans reder vi ut vad den innebär.

Allemansrätten i korthet

I korthet innebär allemansrätten att du ska vara hänsynsfull mot naturen. Skräpa inte ner eller gör någon skada. I Norge gäller allemansrätten alltid i utmark, vilket betyder allt som inte är tomtmark, odlad mark eller dylikt. Allemansrätten gäller bara delvis i innmark, de vill säga på tomter med bostadshus.

Några enkla regler

Tack vare allemansrätten kan vi vandra, cykla och rida fritt ute i naturen. När vi gör detta är det dock några saker vi bör tänka på: 

  • Det är viktigt att inte skada skogsplanteringar eller annan känslig mark. 
  • Var noga med att inte röra dig på andras tomter, för att undvika att störa de som bor i området.
  • Förhindra inte markägare i deras verksamhet.
  • När du vandrar, cyklar eller rider ute i naturen finns det risk för markskador. Tänk på att inte röra dig över mjuka ömtåliga marker.

Tälta ute i det fria 

Att sova under bar himmel eller i tält ute i naturen är fantastiskt. I princip kan du tälta fritt på fjället, med undantag för odlade markområden och rastplatser längs vägarna. När du tältar måste du vara minst 150 meter från närmaste bebodda hus eller stuga. Den här regeln gäller även husbilar och husvagnar. 

I låglandet får man tälta på samma plats högst två nätter i rad. Om du vill stanna mer än två nätter måste du fråga markägaren om lov. I höglandet, det vill säga på fjället, finns det ingen sådan begränsning.

Göra upp eld i naturen

I Norge är det utan tillstånd  från kommunen förbjudet att göra upp eld i skogar och utmarker under perioden 15 april till 15 september. Det är dock tillåtet att göra upp eld där den uppenbarligen inte kan orsaka brand. Med detta menas till exempel där det ligger snö på marken, eller om det har varit mycket nederbörd under en längre tid. Vid osäkerhet bör du kontakta brandkåren. Vid extrem torka är grillar, gasolbrännare och campingkök förbjudna. Se över risken för skogsbränder på yr.no.

Läs mer: Grill- och bålvettsreglerna i Norge

Naturnära matupplevelse

I Norge får du plocka bär, svamp och blommor i naturen. Vissa växter är fridlysta, och får då inte plockas. Ta inte heller kvistar, grenar, näver eller bark från växande träd – de kan ta skada.

För att fiska i Norges sjöar måste man ha ägarens tillstånd, till exempel i form av ett fiskekort. 

Läs mer: Norsk allemansrätt  

Ladda hem Gausta-appen

Få ut så mycket som möjligt av din vistelse genom att ladda hem den nya Gausta-appen. Tillgänglig idag i App Store och Google Play.

   


 

Upptäck mer