Jakt

I Tinn kommun, som Gausta ligger i, är det tillåtet att jaga småvilt, ren och älg. Tinns Jeger- og Fiskerforening erbjuder jakt på både småvilt och storvilt på flera platser inom kommunen. Du hittar mer information om de olika jaktområdena på Tinns Jeger- og Fiskerforenings hemsida.

Jaktkort
Säljs på inatur.no eller genom att kontakta tjfftinn@online.no
kontakt

Köp jaktkort

Läs mer