Alpinvettereglene – skidsäkerhet på Gausta Skisenter

När köper liftkort på Gausta Skisenter eller nyttjar skidanläggningen åtar du dig att följa Alpinvettreglene (reglerna om skidvett), som har utvecklats i samarbete med Alpinanleggenes Landsforening, ALF. Observera att överträdelser av reglerna kan medföra avhysning från anläggningen.

1

Använd hjälm och visa hänsyn.

Det är viktigt att du använder hjälm, visar hänsyn till andra skid- och snowboardåkare och följer övriga regler om skidvett. Det ska vara tryggt att åka skidor hos oss, och vi har alla ett ansvar för vår egen åkning.

2

Du har ansvaret för att undvika skada.

Du måste agera på ett sådant sätt att du inte skadar dig själv eller andra. Du måste alltid ha tillräcklig kontroll på din skid- och snowboardutrustning. Du är ansvarig för att undvika att utrustningen ger upphov till person- eller materialskador.

3

Anpassa farten efter rådande förhållanden.

Du måste åka kontrollerat och anpassa fart och åkning efter färdighet, terräng, förhållandet i backen och övriga skidåkare.

 

 

4

Du som kommer ovanifrån har väjningsplikt.

Den som kommer bakifrån (ovanifrån) ansvarar för att undvika kollision.

 

 

5

Var försiktig när du åker om och kör aldrig rakt utför.

Åker du förbi någon måste du ge den omåkta personen tillräckligt med utrymme för såväl kontrollerade som okontrollerade rörelser. Det är förbjudet att köra rakt utför, med undantag för organiserad träning.

6

Var försiktig med att starta, åka in i eller svänga uppåt i nedfart.

Åker du in i eller svänger uppåt i en nedfart måste du se till att detta sker utan fara för dig själv eller andra. Detsamma gäller när du ska börja åka igen efter att ha stannat.

 

7

Undvik att stanna i nedfart.

Om det inte är absolut nödvändigt ska du undvika att stanna på trånga ställen i en nedfart, under hopp eller på andra ställen med begränsad överblick. Om du har ramlat på ett sådant ställe ska du ta dig därifrån så snabbt som möjligt.

8

Fotgängare hänvisas till backens ytterkant.

Går du till fots i nedfart får du bara använda dig av ytterkanten av backen.

 

 

9

Fångremmar är obligatoriska.

Kontrollera att bindningarna är riktigt inställda.

 

 

10

Respektera skyltar och markeringar.

För din egen och andras säkerhet: Följ skyltar, markeringar och anvisningar. Åk aldrig i backar eller områden som är skyltade som avstängda – det kan leda till olyckor, skador på utrustningen eller i värsta fall livsfara.

11

Det är förbjudet att vistas i skidanläggningen utanför öppettiderna.

Detta kan medföra livsfara, eftersom det pågår anläggningsarbete med snöproduktion och preparering.

 

12

Hjälp till vid olyckor.

Alla har ansvar att hjälpa till vid skador. Vittnen och medverkande till olyckor är skyldiga att uppge sina personuppgifter. Om gästen blir skadad i skidanläggningen kan skidpatrullen kontaktas på +47 41 60 20 30. Vid allvarlig personskada eller olycka ska du alltid kontakta SOS, tel. 113.

13

Visa aktsamhet och undvik berusningsmedel.

Utförsåkning är förknippat med viss fara, visa därför aktsamhet. Berusningsmedel och skidåkning passar inte ihop.

 

Tack för att du följer reglerna och bidrar till en säkrare miljö i backen.