Allmänna bokningsvillkor

Senast uppdaterad: 2020-04-21

 

ALLMÄNNA VILLKOR

Våra villkor gällande bokning, betalning, ändring, avbokning, försäkring, rättigheter, skyldigheter, förbehåll och integritet. Dessa allmänna villkor omfattar varor och tjänster som köps från Gaustablikk Høyfjellshotell AS (härefter kallat Gausta) och andra som ingår avtal med Gausta i enlighet med bekräftelsen (gästen).

 

Försäljningsvillkoren utgör tillsammans med din bokning, bekräftad genom en orderbekräftelse, den samlade avtalsgrunden för köpet. Dessa bestämmelser gäller som bindande avtal för varor/tjänster som köps via www.gausta.com (booking.gausta.com) eller Gausta-appen, via vårt callcenter, direkt från en agent etc., samt för vistelse vid våra uthyrningsenheter. Bokningen kan gälla övernattning, liftkort, aktiviteter samt köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

 

Där dessa försäljningsvillkor ställer krav på skriftlighet uppfylls detta vid användning av e-post, sms, brev eller liknande.

 

Ansvarig arrangör är Gaustablikk Høyfjellshotell AS, Kvitåvatnvegen 372 3660 Rjukan, Org. nr: 891 680 422.

  

1. BOKNING

1.1. Den som gör bokningar på www.gausta.com eller Gausta-appen måste ha fyllt 18 år. Detta gäller för alla varor och/eller tjänster som kan bokas på aktuell webbplats, med undantag för övernattning (jfr § 1.2).

 

1.2. Vid bokning av övernattning på www.gausta.com måste den som bokar vara minst 20 år. Hyrestagaren/bokaren måste vara 20 år eller äldre, detta gäller även för ansvarig person i stuga/lägenhet under hela vistelsen. Legitimation måste uppvisas vid incheckningen på förfrågan. Skulle det visa sig att hyrestagaren inte är 20 år eller äldre kommer ingen nyckel att lämnas ut och hyresbeloppet återbetalas inte.

 

1.3. Innan du slutför bokningen ska du läsa igenom och känna till viktig information om den aktuella produkten.

 

1.4. En bokning är bindande så snart gästen har fått ett bokningsnummer och betalningen har genomförts. Efter korrekt genomförd online-betalning får du ett kvitto via e-post, under förutsättning att du har angett en korrekt och giltig e-postadress. Kvittot innehåller alla detaljer om ditt köp. Gästen ska ta med sig bekräftelsen (utskrift eller online-version) vid ankomst.

 

1.5. Kontrollera bekräftelsen du får så att den överensstämmer med bokningen. Det är gästens ansvar att kontrollera att ankomst- och avresedatum samt allt annat som är av betydelse för bokningen är korrekt.

 

Bokningen anses inte som genomförd eller giltig i följande fall:

 

– Bokaren har inte mottagit e-post med kvitto och bekräftelse/referensnummer. Om du inte har fått någon bokningsbekräftelse ska du titta i skräppostmappen och kontrollera att du har använt en giltig e-postadress.

– Kortbetalningen avbryts av någon anledning och betalningen misslyckas.

– Betalningen genomförs inte fullständigt eller korrekt och beloppet dras inte från kontot.

 

Om du är osäker på om bokningen har genomförts korrekt är du välkommen att kontakta Gausta på telefon +47 35 09 14 22 eller på e-post till booking@gausta.com.

 

1.6. Min sida: Efter en bekräftad bokning får du även information via e-post om hur du loggar in på ”Min sida” på gausta.com. Där hittar du din bokningsbekräftelse och annan information om din vistelse. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att logga in på Min sida.

 

1.7. Gausta frånsäger sig ansvar för fel som gäster gör om de inte har följt våra villkor. Villkoren skyddar dig som gäst, övernattningsstället och säljare samt distributörer.

  

2. BETALNING

2.1. Betalning med kort görs vid bokning. Vi godtar Visa och MasterCard vid bokning online.

– 10 dagars betalningsfrist gäller vid bokning via callcenter/kundsupport. Om du beställer närmare än 10 dagar före ankomst ska betalningen göras samma dag som beställning. Betalningsinformation som konotnummer, IBAN och BIC/SWIFT står på bekräftelsen. Ange alltid bokningsnummer vid betalning.
– Om betalning ännu inte är är gjord vid tid för incheckning kommer vi att kräva betalning vid ankomst. En extra administrationsavgift kan tillkomma.

  

3. AVBOKNING OCH ÄNDRING

Följande villkor gäller för privatpersoner. För grupper/konferenser med fler än 10 hotellrum eller större grupper på över 20 personer gäller egna avbokningsvillkor. Vänligen kontakta kurs- och konferensansvarig på booking@gausta.com.

3.1. För dit vistelse:

Fri avbokning av övernattning, liftkort och andra produkter köpta via www.gausta.com, Gaustablikk Fjellresort, Gausta-appen eller vårt callcenter fram till 14 dagar (kl 16.00) före ankomstdatum. 

 

3.2.1 Bokningar som görs efter sista datum för fri avbokning är följaktligen bindande. Avbokning kan göras online på “min sida” eller skriftligen till Gausta: booking@gausta.com.  Ändring av bokning görs på telefon +47 35 09 14 22 eller via e-post till booking@gausta.com.

 

3.2.2. Andra avbokningsregler gäller för aktiviteter, såsom shuffleboard, hyra av padelbana och flytande bastu. Aktiviteter har fri avbokning fram till 48 timmar före bokad tid.

 

3.2.3 Gausta Skid- & Snowboardskola och Gausta Skiduthyrning har fri avbokning fram till 4 dagar innan bokat datum. 

 

3.2.4. Vid avbokning som görs efter sista datum för fri avbokning är gästen skyldig att betala 75 % av kostnaden för den bokade vistelsen. Om en bokad vistelse avbryts anses det som en avbokning.

 

3.2.5. Vi uppmärksammar att bokningsvillkoren kan ändras utifrån Covid-19-restriktioner eller ändringar i nationella eller lokala restriktioner. 

 

3.3. No-show

En gäst som uteblir (”no show”) är skyldig att betala 100 % av kostnaden för den bokade vistelsen.

 

3.4. Forsikring

Bokaren är själv ansvarig för egna, relevanta försäkringar som omfattar resa och boknings-/hyrestagarvillkor. Till exempel rese- och fritidsförsäkring samt rese- och ansvarsförsäkring.

 

3.5.Villkor för återbetalning av säsongskort till Gausta Skisenter 2021-2022:

3.5.1. Säsongskorten följer ALF:s regelverk: återbetalning utgår vid driftstopp* som varat mer än en tredjedel av säsongskortets giltighetstid. Giltighetstiden på säsongskort gäller från Gausta Skisenters öppningsdatum till säsongsslut. Återbetalning gäller då för de skiddagar som inte har kunnat utnyttjas under återstående delen av säsongen, på grund av driftstoppet. Antal dagar i säsongen beräknas från skidanläggningens första ordinarie öppningsdag. 

 

*Driftstopp är stopp som orsakats av händelser utanför driftsledningens kontroll, som inte kunde räknas med vid försäljning eller vars följder inte kunde undvikas. Driftstopp som vind, väder, snöförhållanden eller oförutsedda tekniska problem inräknas inte.

 

3.5.2. Säsongskort kan avbokas enligt tidigare paragrafer. Säsongskortets ankomstdatum räknas då från att kortet har aktiverats i liften för första gången. Säsongskort som inte har aktiverats kan därmed avbokas när som helst under säsongen, med rätt till full återbetalning. Återbetalning efter aktivering av säsongskort godkänns inte, med undantag för i de fall då ALF:s regelverk kring driftstopp kan appliceras, se paragraf 3.5.1. 

 

 

4. HYRESTAGARENS ANSVAR VID ÖVERNATTNING OCH ANDRA VILLKOR

4.1. Skador som tillfogas hotellet, hotellrummet, lägenheten eller stugan till följd av oaktsamt eller avsiktligt agerande är gästens ansvar. Hyrestagaren åtar sig att behandla hyresenheten, inredningen och utrustningen i anslutning till enheten på ett sådant sätt att inga skador eller överdrivet slitage uppstår. Skador som hyrestagaren tillfogar enheten ska ersättas av hyrestagaren. Vid förstörd inredning eller utrustning, vandalisering/skador eller utlöst brandlarm som leder till utryckning kommer ersättning att avkrävas före avresan, alternativt efterfaktureras.

 

Gausta har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i gästens sällskap agerar störande och/eller skadar boendeenheten eller det omgivande området, eller om boendeenheten används för något annat än det överenskomna syftet. I de fall avtalet sägs upp måste gästen och gästens sällskap omedelbart lämna boendet, utan att hyresbeloppet återbetalas. Om avtalet sägs upp omedelbart av ovanstående skäl kräver Gausta en extra avgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 NOK. Gausta förbehåller sig rätten att stänga boendet och ta bort gästernas tillhörigheter i händelse av omedelbar uppsägning av avtalet.

 

4.2. Gästen åtar sig att följa de ordningsregler, regler om skidvett, anvisningar och bestämmelser som gäller för resa och boende. Mellan klockan 23.00 och 07.00 måste gästen ta hänsyn och sänka ljudnivån av omtanke om övriga gäster. Vid oväsen och oljud i uthyrningslägenheten som stör våra övriga gäster kommer en varning att tilldelas. Om varningen inte följs kan gästen komma att avhysas omedelbart. Vid en sådan situation återbetalas inte hyresbeloppet.

 

4.3. Uthyrningsenheten får enbart bebos av det antal personer som anges i avtalet.

 

4.4. Städning av stugor och lägenheter: 

Gästen är skyldig att städa boendet ordentligt i enlighet med städinstruktionerna före avresa, om inget annat har avtalats. Det innebär att gästen torkar bort spill från bänkar, diskar och tar ut sopor, tomflaskor m.m. från boendet. Eventuellt hyrda sängkläder ska tas av och läggas bredvid sängen vid avresa. Kom ihåg att stänga alla fönster och dörrar. 

 

Om detta inte blir gjort, eller om vår kontrollpersonal inte godkänner städningen, debiterar Gausta en avgift på 1500 NOK eller mer, beroende på storleken på boenheten. 

 

Gästen kan boka avresestäd före ankomst. Bokad eller obligatorisk städning omfattar inte grovrengöring inne och ute, diskning eller tömning av sopor och tomflaskor.

 

4.5. Sängkläder och handdukar för stugor och lägenheter: 

Sängkläder och handdukar ingår i priset för stugor och lägenheter, med undantag för Kvitåvatn Fjellhytter. För Kvitåvatn Fjellhytter: gästen kan välja att ta med egna sängkläder och handdukar, eller hyra detta på Gaustablikk Fjellresort. Bokning av sängkläder, handdukar och ved bör vara oss tillhanda senast 2 dagar före ankomstdatum.

 

4.6. El ingår i priset. Ved ingår inte och måste bokas separat.

 

4.7. Husdjur får endast medtas till de enheter där detta är tillåtet, och betalning sker enligt avtal.

 

4.8. Det råder rökförbud i alla våra hotell, stugor och lägenheter. Vi ber alla våra gäster att respektera detta.

 

4.9. Hyrestagaren åtar sig att följa bestämmelserna om husdjur, rökning och eldning i kamin. Vid överträdelser efterfaktureras de kostnader detta medför, minst 1 500 NOK.

 

4.10. Samtliga nycklar till boendet ska lämnas in vid avresan. Om inte samtliga nycklar lämnas in debiteras en avgift från 2500 NOK för byte av lås (endast Kvitåvatn Fjellhytter ).

 

4.11. Se i övrigt gällande regler för varje enskilt övernattningsställe.

 

5. INCHECKNING OCH UTCHECKNING 

5.1. Incheckning görs på Gaustablikk Høyfjellshotel från klockan 16.00 på ankomstdagen. Utcheckning sker före klockan 11.00 på avresedagen om inte något annat har avtalats. Nycklar hämtas ut i receptionen på Gaustablikk Fjellresort, om inget annat avtalats. Mer information hittar du i bokningsbekräftelsen, på gausta.com eller i Gausta-appen.

 

5.2. Liftkort och/eller andra produkter som säljs i ett paket tillsammans med övernattningen hämtas ut i samband med incheckning/nyckelutlämning. (Större produkter, till exempel skidutrustning och cyklar, lämnas ut vid skid- och cykeluthyrningen.) Liftkort och/eller andra produkter som säljs separat levereras eller hämtas i enlighet med avtalet.

 

 

6. VILLKOR FÖR LIFTKORT

6.1. När du köper liftkort online kan du köpa det med eller utan datamedium, t.ex. keycard. Om du köper ett liftkort med ett befintligt keycard aktiveras kortet första gången du passerar kortläsaren i liften. (Se gausta.com eller Gausta-appen för information om vilka liftar det går att aktivera kortet i.) Om du har köpt ett nytt keycard på nätet kan det hämtas ut i en automat/utlämningsbox eller i skiduthyrningen på destinationen. Liftkort som säljs i ett paket tillsammans med övernattningen hämtas ut i samband med nyckelutlämningen (se punkt 5.2).

 

6.2. Liftkortet är personligt och får inte överlåtas.

 

6.3. När du köper liftkort på Gausta Skisenter åtar du dig att följa Alpinvettreglene (reglerna om skidvett, se punkt 7). Vid missbruk eller brott mot reglerna om skidvett kan liftkortet avaktiveras utan ersättning.

 

6.4. Keycard är obligatoriskt för alla typer av liftkort. Även barn under 8 år måste ha ett keycard.

 

6.5. Barn mellan 0–7 år får gratis utlåning av hjälm och skidutrustning vid köp av grupplektion(er) på Gausta Skid- och Snowboardskola.

 

6.6. Ungdomar (8–17 år) och seniorer (65+) köper liftkort till reducerat pris. Se gällande prislistor på www.gausta.com för prisinformation.

 

6.7. Angående ålder vid köp av liftkort: Det är åldern vid köptillfället som gäller. Om barnet till exempel fyller 8 år i januari kan barnet ändå använda liftkortet för 0–7 år hela säsongen, om det har köpts innan barnet fyllde 8 år.

 

6.8. Liftkort som är giltiga i flera dagar måste användas sammanhängande under aktuellt antal dagar.

 

6.9. Angående säsongskort:

– Säsongskort gäller under ordinarie öppettider från vintersäsongens början till slutet av säsongen.

– Säsongskortet är personligt och kan inte överlåtas till andra. Användaren ska kunna legitimera sig som rättmätig ägare till kortet. Kortet ska uppvisas på eget initiativ vid kontroll. ​Överträdelse kan medföra att kortet avaktiveras. Missbruk av liftkort kan leda till tilläggsavgifter eller polisanmälan.

– Borttappat liftkort ersätts enbart med ett nytt kort om personuppgifter har registrerats i samband med köpet av kortet och kortet går att spärra. Anläggningens ägare kan ta ut en administrationsavgift i samband med att ett nytt kort utfärdas.

– Säsongskortet är ogiltigt utan foto. Det måste gå att identifiera innehavaren på fotot (ögonen ska vara synliga, inga skidglasögon eller liknande).

– Säsongskort kan ge gästen fördelar och extra bra rabatter på andra varor och tjänster på destinationen, till exempel mat och dryck. Dessa fördelar och priser kan förändras under säsongen. Se gällande specifikation av fördelarna på gausta.com.

 

6.10. Liftkortet är giltigt på hela Gausta Skisenter. Delar av tävlingsbackarna kan vara avstängda för tävling och träning. Gaustabanen ingår inte i liftkortet utan köps separat.

 

6.11. Returrätt på liftkort: Vi följer riktlinjerna från Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner (ALF) för skidbranschen. För mer information om returrätt, kontakta Gausta Skisenter skriftligen på hello@gausta.com.

 

6.12. Dåligt väder, dåligt före och/eller tekniska problem: Kunden måste själv bedöma väderförhållanden och före utifrån sina egna skidfärdigheter. Om du är osäker på väder, före och driftstatus kan du följa uppdateringarna om vilka backar och liftar som är öppna på www.gausta.com och i Gausta-appen, eller kontakta personalen innan du köper liftkort. Tänk på att vädret och förutsättningarna snabbt kan förändras, och att informationen endast är vägledande.

 

7. SKIDSÄKERHET

7.1. Alpinvettreglene: När du köper liftkort på Gausta Skisenter och/eller använder skidanläggningen åtar du dig att följa Alpinvettreglene (reglerna om skidvett), som har utvecklats i samarbete med Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner , ALF. Överträdelser av reglerna om skidvett kan medföra avhysning från anläggningen.

 

– Det är viktigt att du använder hjälm, visar hänsyn till andra skid- och snowboardåkare och följer övriga regler om skidvett. Det ska vara tryggt att åka skidor hos oss, och vi har alla ett ansvar för vår egen åkning.

 

– Ansvar för att undvika skada: Du måste agera på ett sådant sätt att du inte skadar dig själv eller andra. Du måste alltid ha tillräcklig kontroll på din skid- och snowboardutrustning. Du är ansvarig för att undvika att utrustningen ger upphov till person- eller materialskador.

 

– Anpassa farten efter rådande förhållanden: Du måste åka kontrollerat och anpassa fart och åkning efter färdighet, terräng, förhållandet i backen och övriga skidåkare.

 

– Väjningsplikt: Den som kommer bakifrån (ovanifrån) ansvarar för att undvika kollision.

 

– Omåkning/utförsåkning: Åker du förbi någon måste du ge den omåkta personen tillräckligt med utrymme för såväl kontrollerade som okontrollerade rörelser. Det är förbjudet att köra rakt utför, med undantag för organiserad träning.

 

– Starta, åka in i eller svänga uppåt i nedfart: Åker du in i eller svänger uppåt i en nedfart måste du se till att detta sker utan fara för dig själv eller andra. Detsamma gäller när du ska börja åka igen efter att ha stannat.

 

– Stanna i nedfart: Om det inte är absolut nödvändigt ska du undvika att stanna på trånga ställen i en nedfart, under hopp eller på andra ställen med begränsad överblick. Om du har ramlat på ett sådant ställe ska du ta dig därifrån så snabbt som möjligt.

 

– Till fots i nedfart: Går du till fots får du bara använda dig av ytterkanten av backen.

 

– Fångremmar: Fångremmar är obligatoriska. Kontrollera att bindningarna är riktigt inställda.

 

Respektera skyltar och markeringar. För din egen och andras säkerhet: Följ skyltar, markeringar och anvisningar. Åk aldrig i backar eller områden som är skyltade som avstängda – det kan leda till olyckor, skador på utrustningen eller i värsta fall livsfara.

 

Det är förbjudet att vistas i skidanläggningen utanför öppettiderna. Detta kan medföra livsfara, eftersom det pågår anläggningsarbete med snöproduktion och preparering.

 

– Hjälp till vid olyckor: Alla har ansvar att hjälpa till vid skador. Vittnen och medverkande till olyckor är skyldiga att uppge sina personuppgifter. Om gästen blir skadad i skidanläggningen kan skidpatrullen kontaktas på +47 41 60 20 30. Vid allvarlig personskada eller olycka ska du alltid kontakta SOS, tel. 113.

 

– Utförsåkning är förknippat med viss fara, visa därför aktsamhet. Berusningsmedel och skidåkning passar inte ihop.

  

8. ANSVAR, PRISER OCH FÖRBEHÅLL 

8.1. Som arrangör förpliktar sig Gausta att säkerställa att gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga dokument, att gästen informeras om hur betalningen ska göras och var nyckeln kan hämtas, att gästen får information om andra aspekter som är av betydelse för bokningen, samt att bokningen stämmer överens med beskrivningen i bekräftelsen. Gausta ansvarar inte för löften som tredje part kan ha lämnat direkt till gästen utan Gaustas vetskap, och som Gausta inte har känt till eller borde känna till (för säkerhets skull bör man be om att få sådana löften skriftligt).

 

8.2. Som arrangör ansvarar Gausta gentemot gästen för att uppfylla kraven i enlighet med avtalet. Ansvaret gäller också de uppgifter som ska genomföras av andra än Gausta. Upplysningar i kataloger, broschyrer och på webbplatsen är bindande för Gausta, men kan ändras innan avtalet ingås om det sker med tydligt förbehåll och gästen har fått tydlig information om ändringen. Gausta friskriver sig från eventuella skrivfel, tryckfel, publicerings- eller korrekturfel på webbsidor och i annan tryckt information gällande de erbjudanden som leverantören förmedlar.

 

8.3. Övernattningsstället förbehåller sig rätten att genomföra prisändringar till följd av ökade kostnader vid inköp av varor och tjänster, höjda skatter eller andra omständigheter utanför övernattningsställets kontroll. Prisändringen ska meddelas gästen omedelbart.

 

9. FORCE MAJEURE

9.1. Gausta och våra underleverantörer (inklusive övernattningsställen) ansvarar inte för otillfredsställande väderförhållanden, stängda faciliteter eller andra förhållanden som ligger utanför anläggningens kontroll. Händelser utanför Gaustas kontroll, till exempel strejk, lockout, brand, pandemier etc., som gör det omöjligt att uppfylla förpliktelserna i detta avtal ger rätt att häva avtalet utan ersättningsansvar.

 

9.2. Vid händelser som ligger utanför övernattningsställets kontroll har övernattningsstället rätt att flytta hyrestagaren till en likvärdig, eller bättre, bostad. När det är möjligt ska hyrestagaren informeras på förhand om sådana ändringar. Den här typen av ändringar ger inte hyrestagaren rätt att låta bli att betala för vistelsen.

 

10. REKLAMATIONER

10.1. Eventuella reklamationer under vistelsen ska förmedlas till uthyraren på plats. Ta kontakt omedelbart, eller senast kl. 10.00 dagen efter ankomst, så att bristen/felet kan åtgärdas direkt och med minsta möjliga olägenhet för gästen. Fel som förmedlas först vid avresan eller senare kommer inte att kompenseras ekonomiskt.

 

11. TVISTLÖSNING

11.1. Gästen ombeds att vända sig till leverantören vid eventuella klagomål på bokningen. Om gästen och leverantören inte kan förhandla sig fram till en lösning ska en eventuell tvist rörande tidigare ingått avtal lösas i lokal domstol.

 

 

12. INTEGRITET

 

12.1. Vid registrering av personuppgifter samtycker gästen till att Gausta, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att uppfylla Gaustas förpliktelser gentemot gästen. Vid behov kan det vara nödvändigt att överföra uppgifterna till Gaustas samarbetspartners, till exempel försäkringsbolag, hotell, tåg-, flyg- och bussbolag. Gausta använder gästens uppgifter för att kunna tillhandahålla information, erbjudanden och service i samband med gästens bokning via e-post, telefon, sms och brevutskick. Gästen kan även kontaktas för marknadsföring och marknadsundersökningar. Mer information finns i Gaustas integritetspolicy på www.gausta.com.