Jakt på Gausta &
Hardangervidda

I området runt Gausta och Hardangervidda finns ett rikt friluftsliv och goda möjligheter för fiske, renjakt och småviltsjakt. Det finns dock en del saker du bör ha koll på innan du ger dig ut på jakt – alltifrån vilka jaktkort som gäller var till vilken tid på året du får jaga.

Jakt i Tinn kommun

I Tinn kommun, som Gausta tillhör, är det tillåtet att jaga småvilt, ren och älg.

Tinns Jeger- og Fiskerforening erbjuder jakt på både småvilt och storvilt på flera platser inom kommunen. Du hittar mer information om de olika jaktområdena på Tinns Jeger- og Fiskerforenings hemsida.

Jaktkort för Tinn

Jaktkort säljs på inatur.no eller genom att kontakta tjfftinn@online.no

Jakt på Hardangervidda

Hardangervidda är Europas största högfjällsplatå och ett populärt område för jakt. Här är det tillåtet att jaga småvilt, ripor, hare, rödräv, gäss och and.

På Hardangervidda finns ett unikt djurliv med bland annat jaktfalk, kungsörn, fjällräv och vildren. Vildrensstammen på Hardangervidda är Europas största. 

Hardangervidda är uppdelat i olika jaktområden som har olika regler och jaktkort. Läs noga på vad som gäller för området du är intresserad att jaga i.

Jaktkort på Hardangervidda

Hardangerviddas olika jaktområden kräver olika jaktkort. Jaktkort säljs på inatur.no eller genom att kontakta respektive statsallmänning. 

Fjellstyra på Hardangervidda är en sammanslutning av 6 olika statsallmänningar som tillsammans förvaltar en tredjedel av Hardangervidda, och cirka 50 procent av nationalparken. I sammanslutningen ingår Ullensvang, Røldal, Ulvik, Rauland, Eidfjord och Øvre Numedal. 

Jakt i Norge – detta behöver du veta

För att jaga i Norge behöver du kunna dokumentera att du har lov att bedriva motsvarande jakt i ditt hemland, att du har genomgått en upplärning och tagit en jägarexamen. I likhet med norska jägare behöver du också betala den årliga jägaravgiften till staten. 

Alla som har betalat jaktavgiften är skyldiga att rapportera vad de har fällt för djur under jakten. De som av olika skäl inte rapporterar kommer att behöva betala en extra avgift. Här kan du göra din rapportering.  

Jaktlagen i Norge

Jakt i Norge påverkas av ett antal lagar och förordningar, där Viltlagen är den mest centrala. Vi rekommenderar dig att läsa på om Viltlagen innan du ger dig ut.

Jaga småvilt

För att jaga småvilt i Norge behöver du ha fyllt 16 år, men du kan delta i upplärningsjakt redan från 14 års ålder.

Jaga storvilt

För att jaga storvilt behöver du ha fyllt 18 år, men du kan delta i upplärningsjakt från 16 års ålder. För att delta i upplärningsjakt måste du först ha klarat jaktproven och skjutproven för storviltjakt. För jakt på hjort, älg och rådjur behöver du dessutom ha tillgång till en sökhund.

Tänk på väder och klimat 

I de norska fjällen kan vädret förändras snabbt. Se till att kolla upp väderleksrapporten innan du ger dig ut. Och glöm inte att läsa på om de norska fjällvettsreglerna – nio enkla regler för Norges skog och fjäll.

Ladda hem Gausta-appen

Ladda hem Gausta-appen från App Store eller Google Play! I den nya appen finns GPS-spårning i 3D-vy och SOS-funktionalitet – ett bra komplement till karta, kompass och annan säkerhetsutrustning.

 

   

 


 

Andra aktiviteter