Nye, forbedrede langrennsspor før vinteren 2019–2020

Allerede i fjor ble arbeidet med å utvide sporene rundt Kvitåvatn påbegynt. I løpet av sommeren 2019 gikk man i gang med neste fase – et ni kilometer langt, velpreparert langrennsspor rundt Kvitåvatn som skal ferdigstilles til vintersesongen 2019–2020.

Prosjektet “Et sprekere Gaustaområde” ble satt i gang høsten 2018. Da anla man en seks kilometer lang lysløype, fra Bygget til Vatnedalen. De nye sporene er ca. 6 meter brede og går gjennom et lett kupert terreng ved Kvitåvatn. Bredden gjør at både skiløpere og fotgjengere kan benytte sporet mellom Bygget og Vatnedalen samtidig.

 – Det er mange som har lyst på en tur i naturen også uten ski på bena. Tidligere fantes det ingen preparert gangvei mellom Hovdestaul og Gaustablikk, men de nye sporene kan brukes hele året, og gjør spaserturen både tryggere og triveligere, sier Britt Svartdal, styreleder for Gausta-Kvitåvatn Turistservice og prosjektleder for de nye sporene.

9 kilometer langrennsspor til vinteren

Arbeidet med stiene på sørsiden av Kvitåvatn ble påbegynt sommeren 2019. De eksisterende sporene vil bli forlenget med ytterligere 2,8 kilometer fra Kvitåvatn Fjellstue. Sporene forventes å stå ferdige i oktober, og dermed vil det til sammen være ni kilometer med langrennsspor rundt Kvitåvatn som står klare til vintersesongen 2019/2020. Det nye sporet får navnet Svartdal-sporet, etter grunnleggeren av Gaustablikk Høyfjellshotell, Olav Svartdal.

 – Vi planlegger å legge bærelaget i løpet av høsten, og sporene kommer til å stå ferdig for besøkende allerede til vinteren. Til våren legger vi topplaget som utgjør den siste finishen, forteller Britt Svartdal.

De siste 2,8 kilometerne er noe smalere og prepareres kun for langrenn. Denne delen får heller ikke lys.

 – Det er ikke tatt noen beslutning om å utstyre den andre etappen med lys. Dette kan imidlertid ordnes senere om det blir ønskelig.

 

Visjonen: ferdige langrennsspor allerede i oktober

De nye sporene skaper bedre forutsetninger for å kunne forlenge langrennssesongen.

 – Nå som underlaget er sterkere og jevnere, kreves det ikke like mye snø for å lage gode skispor, sier Britt Svartdal.

Visjonen er å kunne tilby skiløyper allerede i oktober eller november.

 – På sikt håper vi å kunne etablere snøproduksjon i deler av Svartdal-sporet. Da vil vi kunne tilby ferdige spor allerede tidlig på høsten, sier Britt Svartdal.

Med plass til alle mosjonister

Den nye satsningen gir ikke bare bedre og mer lett tilgjengelige langrennsspor, den gir også turveier som kan brukes av turgåere og syklister om sommeren.

 – De nye sporene kan brukes hele året, og gjør området rundt Kvitåvatn mer tilgjengelig for alle, sier Britt Svartdal.

 

Les mer: Langrenn på Gausta