Nå har Gausta Skisenter en eier

Vätterledens Invest AB har kjøpt opp heiser og overtatt tomteavtaler fra Gaustatoppen Skisenter A/S. Dermed er man nå eneeier av hele Gausta Skisenter. Avtalen er en del av en langsiktig strategi for å ta Gausta til toppen blant norske skisentre.

Sist oppdatert: 2.12.2021
.

 

 

.
Bilde: Ole-Kristian Samuelsen

Vätterleden Invest AB (VIAB) ble eier av Gaustablikk Høyfjellshotell og Skisenter i 2018. Før vintersesongen 2018/2019 ble de to skisentrene – Gaustablikk Skisenter og Gaustatoppen Skisenter – samlet under et felles navn, Gausta Skisenter, og fikk en felles driftsorganisasjon.

VIAB har for en tid tilbake kjøpt ut Gaustatoppen Skisenter og ble eneeier av Gausta Skisenter. Avtalen inkluderer heiser, snøproduksjon og rettighetene til kontraktene med berørte grunneiere. Med eierskap til alle 13 heisene, 35 bakker og et førsteklasses snøproduksjonsanlegg, har Gausta Skisenter de beste forutsetninger for videre utvikling.

– For oss på Gausta Skisenter er det fantastisk at avtalen er gjennomført. Med en enkelt eier får vi raskere beslutningsveier og kan jobbe mer effektivt for å gi gjestene våre Norges beste alpine opplevelser, sier Bjørn Tverberg, ansvarlig for Gausta Skisenter.

Et steg mot visjonen

– For Gausta som destinasjon er avtalen et naturlig steg mot visjonen om å skape Norges mest spennende fjelldestinasjon. Med avtalen nå fullført ser vi frem til et tett samarbeid med grunneiere og Tinn kommune for å skape noe helt unikt, sier Hans Langenius, daglig leder for destinasjonen Gausta.

Langsiktig eierskap

Siden oppkjøpet i 2018 har VIAB gjort store investeringer på Gausta. Eierskapet er langsiktig, og investeringer som er gjort følger masterplanen som er utviklet for destinasjonen. De siste årene har det blitt gjort mange forbedringer på skisenteret, innen snøproduksjon, servicebygg og fasiliteter for destinasjonens gjester.

– Når koronapandemien er over, er vi godt rustet til å fortsette å utvikle det store potensialet som Gausta har som destinasjon, sier Mikael Jönsson, administrerende direktør i Vätterledens Invest AB.

 


 

Vätterledens Invest AB (VIAB) er et investeringsselskap med base i Göteborg med fokus på langsiktig utvikling av små og store selskaper. VIAB er aktiv i flere ulike bransjer, både industri, handel, eiendom, skogbruk, energi og destinasjonsutvikling. VIAB har en årlig omsetning på omlag 1,8 milliarder SEK. For mer informasjon, besøk viab.se

 

FAQ

 

Q: Hva omfatter avtalen?

A: Avtalen innebærer at VIAB kjøper Gaustatoppen Skisenters eiendeler i Gausta Skisenter. Avtalen inkluderer heiser, snøproduksjon og rettighetene til kontraktene med berørte grunneiere. VIAB har ikke kjøpt Gaustatoppen Skisenter A/S eller overtatt fordringer som måtte eksistere i dette selskapet.

Q: Hva skjer med området ved H25 og H27?

A: Något förvärv av mark i boendeområden har inte ingått i affären och därför hänvisar vi här till Gaustatoppen Skisenter A/S, berörd mäklare eller markägare. Men Gausta skisenteret kommer til og preppe bakken opp til skoggrensen, som er så langt det er mulig å komme på nåværende tidspunkt.

Det er ikke inkludert erverv av grunn i hytteområder i transaksjonen og vi viser derfor her til Gaustatoppen Skisenter A/S, berørte megler eller grunneier. Men Gausta Skisenter vil preppe bakkene opp til skoggrensa, som er så langt det er mulig å komme på nåværende tidspunkt.

Q: Blir det skiheis opp til H25?

A: Gausta Skisenter har foreløpig ingen plan om bygging av flere heiser i dette området. Eventuelle fordringer på Gaustatoppen Skisenter A/S eller spørsmål vedrørende løfter fra megler bør derfor tas med disse partene.

Q: Bakke ved H25 – Hva skjer?

A: Skisenteret er i dialog med utbygger. Det er noe arbeid som gjenstår før vi kan preppe bakken; kulverten må sikres og bakken må også planeres ferdig. Så snart dette er gjort vil skisenteret preppe bakken opp til skoggrensen, som er så langt det er mulig å komme på nåværende tidspunkt.

Q: Hva skjer med anleggsbidraget som betales til Gaustatoppen Skisenter A/S?

A: Dette spørmsålet må stilles til Gaustatoppen Skisenter A/S.

Q: Vil det bli bygget flere heiser/ hvordan skal området utvikles?

A:  Vi jobber med en utviklingsplan og vil fortløpende kommunisere nyheter når de er klare til å formidles.

 

Flere nyheter