Alpinvettereglene – skisikkerhet på Gausta Skisenter

Når du kjøper heiskort på Gausta Skisenter eller bruker skianlegget forplikter du deg til å følge Alpinvettreglene, utviklet i samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

1

Bruk hjelm og vis omtanke.

Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.

 

2

Du er ansvarlig for å unngå skade.

Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

3

Avpass farten etter forholdene.

Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.

 

 

 

4

Vær forsiktig når du kjør forbi noen, og kjør aldri rett utfor.

Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

5

Vær forsiktig med å starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten.

Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

 

6

Vær forsiktig med å starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten.

Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

 

7

Undvik att stanna i nedfart.

Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder, under heng eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

 

8

Fotgjengere henvises til ytterkanten.

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

 

 

 

9

Skistoppere/fangremmer er påbudt.

Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

 

 

 

10

Respekter skilt og markeringer.

For din egen og andres sikkerhet: følg skilting, merking og anvisninger. Kjør aldri i bakker eller områder som er skiltet som lukket – dette kan føre til ulykker, skade på utstyr eller i verste fall livsfare.

 

 

11

Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid.

Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.

 

12

Hjelp til ved ulykker.

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. Hvis gjesten blir skadet i alpinanlegget, kan Skipatrulje kontaktes på +47 41 60 20 30. Ved alvorlig personskade eller ulykke, må du alltid kontakte SOS, tlf. 113.

 

13

Vis aktsomhet og unngå rusmidler.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen.

 

 

Takk for at du fulgte reglene og bidro til et tryggere miljø i bakken.