Jakt på Gausta &
Hardangervidda

I området rundt Hardangervidda og Gausta er det et rikt friluftsliv og gode muligheter for fiske og jakt på rein og småvilt. Det er imidlertid visse ting du bør vite før du begir deg ut på jakt – alt fra hvilke jaktkort som gjelder hvor, og til hvilken tid på året du kan jakte.

Jakt i Tinn kommune

Gausta tilhører Tinn kommune, og her er det tillatt med jakt på småvilt, rein og elg.

Tinn Jeger- og Fiskerforening tilbyr jakt på både småvilt og storvilt flere steder i kommunen. Du finner mer informasjon om de forskjellige jaktområdene på Tinn Jeger- og Fiskerforenings hjemmeside.

Jaktkort i Tinn

Jaktkort selges på inatur.no og kan også kjøpes ved henvendelse til tjfftinn@online.no.

Jakt på Hardangervidda

Hardangervidda er Europas største høyfjellsplatå og et populært område for jakt. På Hardangervidda er det tillatt å jakte på småvilt, ryper, hare, rødrev, gjess og and.

Her er det et unikt dyreliv med blant annet jaktfalk, kongeørn, fjellrev og villrein. Villreinstammen på Hardangervidda er Europas største.

Hardangervidda er inndelt i ulike jaktområder som har forskjellige regler og jaktkort. Sett deg nøye inn i hva som gjelder for området du er interessert i å jakte i.

Jaktkort på Hardangervidda

De ulike jaktområdene på Hardangervidda krever ulike jaktkort. Jaktkort selges på inatur.no og kan også kjøpes ved henvendelse til respektive statsallmenning.

Fjellstyra på Hardangervidda er en sammenslutning av seks forskjellige statsallmenninger som til sammen forvalter en tredel av Hardangervidda og ca. 50 prosent av nasjonalparken. I sammenslutningen inngår Ullensvang, Røldal, Ulvik, Rauland, Eidfjord og Øvre Numedal.

Jakt i Norge – dette må du vite

For å jakte i Norge må du kunne dokumentere at du har lov til å drive tilsvarende jakt i hjemlandet ditt, at du har gjennomgått opplæring og har tatt jegerprøveeksamen. Du må også betale den årlige jegeravgiften til staten.

Alle som har betalt jegeravgiften plikter å rapportere om hvilke dyr de har felt under jakten. De som av ulike grunner ikke rapporterer, må betale en ekstra avgift. Her kan du rapportere. 

Jaktlagene i Norge

Jakt i Norge er regulert av en rekke lover og bestemmelser, der viltloven er den mest sentrale. Vi anbefaler at du leser deg opp på viltloven før du begir deg ut.

Småviltjakt

For å kunne jakte på småvilt i Norge må du ha fylt 16 år, men du kan delta i opplæringsjakt allerede fra fylte 14 år.

Storviltjakt

For å kunne jakte på storvilt i Norge må du ha fylt 18 år, men du kan delta i opplæringsjakt fra fylte 16 år. For å delta i opplæringsjakt må du først ha tatt jegerprøven og skyteprøven for storviltjakt. Ved jakt på hjort, elg og rådyr må du dessuten ha tilgang på en ettersøkshund.

Vær oppmerksom på vær og klima

I fjellet kan været skifte raskt. Sjekk værvarselet før du begir deg ut. Og ikke glem å sette deg inn fjellvettreglene – ni enkle regler for ferdsel i skog og fjell.

Last ned Gausta-appen

Last ned Gausta-appen fra App Store eller Google Play! Den nye appen har GPS-sporing i 3D-visning og SOS-funksjonalitet – et godt supplement til kart, kompass og annet sikkerhetsutstyr.

 

 

       


 

Flere aktiviteter